KS. NGUYỄN MINH TRÍ

21 tháng 12, 2016

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:     Nguyễn Minh Trí                                       Giới tính:    Nam
Ngày tháng năm sinh: 27/01/1965                                         Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Tân Thới Hoà- Tam Bình- Tỉnh Vĩnh Long         Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:  Kỹ sư                         Năm: 1994           
Nước nhận Học vị: Việt Nam
Chức vụ (hiện tại): Kỹ sư hướng dẫn thực hành
Đơn vị công tác hiện nay: Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ - Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn- Trường Đại học Lâm nghiệp.
Chỗ ở hiện nay: Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội
Điện thoại liên hệ: DĐ: 01679 228 916
E-Mail: minhtri1964vfu@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1.    Đại học: 
Trình độ: Kỹ sư                    Hệ đào tạo: VHVL
Ngành học: Lâm nghiệp tổng hợp        Năm tốt nghiệp: 1994
Nơi đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam                                                  
2.    Ngoại ngữ
Tiếng:     Anh    (chứng chỉ)                    Trình độ:     C   ;        
Nơi cấp: HĐ thi Đại học Y khoa Hà Nội        Cấp năm: Tháng 8 năm 1996
Mức độ sử dụng: Tương đối thành thạo
3. Tin học:
Trình độ:     Tin học văn phòng B  (Chứng chỉ) ;        
Nơi cấp: HĐ thi Viện tin học ứng dụng - Hội tin học Việt Nam        
Năm: tháng 6 năm 1997            Mức độ sử dụng: Thành thạo

4. Chứng chỉ
 PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Năm cấp: tháng 7 năm 1997
Nơi cấp: Viện nghiên cứu phát triển giáo dục-Bộ giáo dục và đào tạo
5. Chứng chỉ:
GIÁO DỤC HỌC ĐẠI HỌC            Năm cấp: Tháng 3 năm 1996
Nơi cấp: Viện nghiên cứu phát triển giáo dục-Bộ giáo dục và đào tạo
6. Chứng chỉ:
LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC        Cấp: Tháng 6 năm 1997
.Nơi cấp: Viện nghiên cứu phát triển giáo dục-Bộ giáo dục và đào tạo

 


Chia sẻ