TS. TRẦN THỊ THANH BÌNH

21 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: TRẦN THỊ THANH BÌNH  Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1976

Ngạch giảng viên: Giảng viên chính

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ

Học vị: TS

Ngoại Ngữ: Anh văn C

Đơn vị công tác: Viện Quản lý đất đai và PTNT, Đại học Lâm Nghiệp

Số điện thoại:0985.345.246

Email: binhttt@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1998, Kỹ sư, Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Nông nghiệp 1
 • 2002, Thạc sĩ, Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Nông nghiệp 1
 • 2012, Tiến sĩ, Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Nông nghiệp 1

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 5/1999 - 11/2006 giáo viên Trường trung cấp và Dạy nghề Nông nghiệp &PTNT I
 • 12/2006 – 9/2010 Phó trưởng khoa Trồng trọt, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Bắc Bộ
 • 10/2010 -11/2016 Trưởng khoa Trồng trọt, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Bắc Bộ
 • 12/2016 -5/2019 Giảng viên chính, Viện Quản lý đất đai &PTNT, Đại học Lâm Nghiệp
 • 6/2019 – nay, Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Viện Quản lý đất đai &PTNT, Đại học Lâm Nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học: Hệ thống Nông nghiệp, Canh tác, Cây rau, Nông nghiệp hữu cơ, Trồng trọt đại cương, Cây ăn quả
 • Sau Đại học: Hệ thống nông nghiệp
 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Bảo vệ thực vật, Nông nghiệp hữu cơ, IPM

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Bảo vệ thực vật, Nông nghiệp hữu cơ

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

-  Điều tra bệnh virus hại ngô tại Đan Phương, Chương Mỹ (Hà Nội). Trường Đại học Nông Nghiệp, Quỹ hỗ trợ cho các NCS, 2009.

- Xác định virus khảm lá ngô trên cây ngô bằng phương pháp ELISA và PCR. Trường Đại học Nông Nghiệp, Quỹ hỗ trợ cho các NCS, 2010.

- Xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ và bao tiêu sản phẩm vùng Hòa Bình và Hà Nội. Trường Cao đẳng Nông Nghiệp &PTNT Bắc Bộ, 2013.

- Nghiên cứu sản xuất và tiên thụ sản xuất rau hữu cơ tại Lương Sơn, Hòa Bình, Trường Cao đẳng Nông Nghiệp &PTNT Bắc Bộ, 2016.

- Nghiên cứu phát triển sản xuất rau hữu cơ ở Lương Sơn, Hòa Bình, Đại học Lâm nghiệp, 2017.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Dự án « Nông nghiệp hữu cơ » Tổ chức ADDA – VNUF, 2008-2012

Dự án "Tăng cường cơ cấu sản xuất & marketing sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Miền Bắc Việt Nam" Tổ chức ADDA 2016-2018

Đề tài "Nghiên cứu phát triển mô hình sản xuất rau gia vị hữu cơ gắn với du lịch nông nghiệp tại Ba Vì, Hà Nội" Phê duyệt 8/2017 Sở KHCN TP Hà Nội; 2017-2019.

Dự án "Sản xuất Quế hữu cơ theo chuỗi giá trị ở Lào Cai" Tổ chức SNV, 2018-2019

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Nguyễn Thị Bình, Xuân Thị Thu Thảo, Trần Thị Thanh Bình, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hướng đến sản xuất rau hữu cơ tại Tuyên Quang, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2019

2. Trần Thị Thanh Bình, Xác định nấm COLLETOTRICHUM SPP. gây bệnh thán thư thanh long ở Hà Nội và vùng phụ cận. Tạp chí Bảo vệ thực vật, 2018

3. Trịnh Hải Vân, Trần Thị Thanh Bình, Giải pháp phát triển rau hữu cơ ở huyện Lương sơn tỉnh Hòa Bình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp (2018)

4.Trần Thị Thanh Bình, Trần Thị Như Hoa, Hà Viết Cường, Vũ Triệu Mân, Chẩn đoán xác định bệnh virus khảm lùn ngô. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2012

5. Trần Thị Thanh Bình, Trần Thị Như Hoa, Hà Viết Cường, Vũ Triệu Mân, Thử nghiệm sản xuất kháng huyết thanh virus khảm lùn ngô Sugarcane mosaic virus (SCMV).Tạp chí Bảo vệ thực vật, 2012.

6. Trần Thị Thanh Bình,Vũ Triệu Mân, Điều tra bệnh virus hại ngô và nghiên cứu bệnh khảm lá ngô (Sugarcane mosaic virus – SCMV) tại Chương Mỹ và Đan Phượng (Hà Nội). Hội thảo quốc gia Bệnh cây và sinh học phân tử, 2011

7. . Trần Thị Thanh Bình, Vũ Triệu Mân, Chẩn đoán virus và phytoplasma gây bệnh trên cây ngô vùng Hà Nội bằng kính hiển vi điện tử. Hội thảo quốc gia Bệnh cây và sinh học phân tử, 2011

8.Trần Thị Thanh Bình, Vũ Triệu Mân, Bệnh virus hại ngô ở vùng đồng bằng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam, Hội thảo quốc gia Bệnh cây và sinh học phân tử, 2004.

7.2. SÁCH

 1. Trần Thị Thanh Bình, Trần Bình Đà, Bùi Thị Cúc, Lê Trung Hưng (2018). Tài liệu Trồng trọt hữu cơ. Dự án Tăng cường cơ cấu sản xuất & marketing sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại miền Bắc Việt Nam. ADDA và Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ.
 2. Trần Thị Thanh Bình, Trần Bình Đà, Bùi Thị Cúc, Lê Trung Hưng (2018). Tài liệu phân bón hữu cơ. Dự án Tăng cường cơ cấu sản xuất & marketing sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại miền Bắc Việt Nam. ADDA và Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ.
 3. Trần Thị Thanh Bình, Lê Công Hùng, Lê Trung Hưng (2018). Chế phẩm sinh học và thuốc thảo mộc. Dự án Tăng cường cơ cấu sản xuất & marketing sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại miền Bắc Việt Nam. ADDA và Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ.

Chia sẻ