TS. HOÀNG XUÂN PHƯƠNG

5 tháng 8, 2020

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: HOÀNG XUÂN PHƯƠNG     Giới tính: Nam

Năm sinh: 1963

Ngạch giảng viên: Nghiên cứu viên chính

Chức vụ: Giám đốc trung tâm

Học vị: Tiến sỹ

Học hàm: Không

Ngoại Ngữ:  Tiếng Anh, Trình độ C

Đơn vị công tác: Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Số điện thoại: 0906172323

Email: Phuonghx@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 •  1987, Kỹ sư, Quản lý đất đai, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
 •  2002, Tiến sỹ, Khoa học đất, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 •  1988 - 12/2017: Nghiên cứu viên, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp
 • Từ 1/2018 đến nay: Giảng viên, Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn; Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 •  Đại học
 • Quy hoạch sản xuất nông nghiệp;
 • Đồ án Quy hoạch sử dụng đất.
 • Sau Đại học
 • Chính sách đất đai;
 • Quản lý quy hoạch nông thôn;
 • Quy hoạch sử dụng đất bền vững.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Chính sách đất đai, chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn;

- Quản lý, quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp;

- Đánh giá tiềm năng, mức độ thích hợp đất đai cho phát triển nông nghiệp;

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án về quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn, quy hoạch ngành hàng trong nông nghiệp nông thôn.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 •  Cấp Bộ

1. Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng. Dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2001-2002.

2. Xây dựng mô hình chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất đai huyện Đan Phượng và 4 xã điểm của huyện Đan Phượng - Tỉnh Hà Tây. Đề tài NCKH cấp Bộ Tài nguyên Môi trường, 2003-2005.

3. Nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong nông nghiệp nông thôn. Đề tài NCKH cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2006-2007.

4. Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách về tổ chức sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ rau an toàn. Đề tài NCKH cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2008-2009.

5. Điều tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 03 của Chính phủ về phát triển trang trại. Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2008-2009.

6. Nghiên cứu cơ sở khoa học của chính sách sản xuất lúa gạo đảm bảo an ninh lương thực quốc gia ở Việt Nam. Đề tài NCKH cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2009-2010.

7. Quy hoạch các vùng chăn nuôi lợn và gia cầm hàng hoá đến năm 2015 và đến năm 2020. Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2008-2009.

8. Quy hoạch cơ sở sản xuất giống vật nuôi chính đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2010-2011.

9. Quy hoạch hệ thống sản xuất giống một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn quốc tới năm 2020, tầm nhìn 2030. Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2011-2012.

11. Nghiên cứu đề xuất các chính sách, giải pháp đôí với việc nông dân góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp. Đề tài NCKH cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011-2012.

12. Đề án phát triển sản xuất rau tập trung theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2011-2012

13. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tích tụ, tập trung đất trong nông nghiệp. Đề tài NCKH cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2012-2013.

14. Điều tra về thực trạng hoạt động các loại hình tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nông thôn. Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2012-2013

15. Điều tra, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý danh mục vật tư nông nghiệp. Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2014-2015.

16. Quy hoạch nông nghiệp vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu. Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2014-2016.

 •  Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Lập dự án xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Sơn La. Dự án cấp tỉnh, 2003-2004.

2. Xây dựng luận cứ cho quy hoạch tổng thể để phát triển sản xuất và chế biến rau quả thực phẩm phục vụ tiêu dùng - xuất khẩu của tỉnh Thanh Hoá. Đề tài NCKH cấp tỉnh, 2004-2005.

2. Quy hoạch phát triển rau an toàn, hoa cây cảnh tỉnh Hà Tây tới năm 2020. Dự án cấp tỉnh, 2005-2006.

3. Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề tài NCKH cấp TP, 2012-2013.

 •  Cấp Cơ sở

1. Quy hoạch sử dụng đất của một số xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tỉnh Thanh Hóa; Dự án cấp xã. 2000-2001.

 2. Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây đến năm 2020. Dự án cấp huyện, 2006-2007.

3. Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. Dự án cấp Huyện, 2007-2008.

4. Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, đến năm 2020 và tấm nhìn 2030. Dự án cấp huyện, 2010-2011.

5. Quy hoạch phát triển nông thôn mới xã điểm tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá. Dự án cấp xã; 2010-2011.

6. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Quảng Trị đến năm 2030. Đề tài cơ sở Trường Đại học lâm nghiệp; Năm 2019.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 •  Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

1. Điều tra, đánh giá thực trạng nông nghiệp nông thôn, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển cho vùng lưu vực sông Cả. Dự án hợp tác quốc tế; tài trợ bởi Chính phủ Đan Mạch. 2002-2003.

2. Thẩm định dự án tái định cư cho dân cư nằm trong lòng hồ Sông Lũy - tỉnh Bình Thuận. Dự án hợp tác quốc tế, được tài trợ bởi JBIC Nhật Bản, 2003.

3. Đánh giá chương trình Quốc gia về xoá đói giảm nghèo, lấy Thanh Hoá làm điểm nghiên cứu. Dự án Hợp tác quốc tế thuộc chương trình VIE02/001/01 của UNDP và MOLISA, 2004.

4. Điều tra, đánh giá về đa dạng sinh học ở dãy núi Trường Sơn. Dự án hợp tác quốc tế của WWF, 2004.

5. Nghiên cứu đa dạng sinh học và sinh kế người nghèo. Dự án Hợp tác quốc tế được tài trợ bởi EU, thực hiện tại 8 nước là Thụy Điển, Pháp, Italia, Costarica, Nam Phi, Ấn Độ, và Việt Nam. 2010-2013.

6. Nghiên cứu, đánh giá tình hình tích tụ đất nông nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Dự án hợp tác quốc tế do FAO tài trợ. 2013-2014.

7. Nghiên cứu quản lý sử dụng đất nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Dự án hợp tác Quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 2013-2014.

8. Nghiên cứu và phân tích các chính sách về nông nghiệp và phát triển nông thôn có liên quan đến đất đai và đề xuất khung sửa đổi chính sách như một sáng kiến thí điểm. Dự án phát triển lập pháp quốc gia, do Dự án NLD và Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD) tài trợ. 2016-2017.

 •  Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển nông thôn mới ở tỉnh Nam Định. Dự án của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2001-2002.

2. Đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp nhằm xóa bỏ cây thuốc phiện ở các tỉnh miền núi phía Bắc và khu 4 cũ. Dự án của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2002-2003.

3. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp và thuỷ lợi để xây dựng mô hình phục vụ phát triển sản xuất bền vững và ổn định KTXH tại các tiểu vùng sinh thái khác nhau ở Tây Nguyên. Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2004-2006.

4. Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi toàn quốc tới năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030. Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2007-2008.

5. Quy hoạch phát triển chè toàn quốc tới năm 2030. Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2007-2008.

6. Quy hoạch đất lúa toàn quốc tới năm 2030. Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2008-2009.

7. Sử dụng viễn thám thống kê diện tích và lập bản đồ hiện trạng các loại cây trồng chính ở vùng Tây Nguyên. Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2012-2013.

8. Quy hoạch chuyển đổi đất lúa sang cây trồng khác phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn. Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2013-2014.

9. Phát triển nông nghiệp và nông thôn vùng miền núi phía Bắc tới năm 2020 và tầm nhìn 2030. Đề án của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2013-2014.

10. Nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất nhằm sản xuất hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp ở Việt Nam. Đề tài NCKH cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT. 2016-2017.

 •  Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Đánh giá nhu cầu và xây dựng kế hoạch phát triển các dự án 135 (xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang và Bắc Giang. Dự án cấp tỉnh, 2000-2001.

2. Phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự án cấp tỉnh, 2000-2001.

3. Lập dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Khánh Hòa. Dự án của tỉnh Khánh Hòa, 2002-2003.

4. Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội tới năm 2020. Dự án cấp Thành phố; 2011-2012.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Hoàng Xuân Phương and Hồ Thị Lam Trà. Thực trạng và định hướng phát triển sản xuất rau an toàn ở tỉnh Thanh Hoá. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 2/2005; Tr. 14-18;

2. Hồ Thi Lam Trà và Hoàng Xuân Phương. Thực trạng sản xuất rau an toàn của tỉnh Hà Tây. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT; 2/2006, Tr. 182-188;

3. Hồ Thi Lam Trà và Hoàng Xuân Phương. Quy hoạch phát triển rau của tỉnh hà Tây, Giai đoạn 2006-2020; Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam; 25/2006; Tr. 68-72 .

4. Hoàng Xuân Phương. Chính sách phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực ở Việt Nam. Hội thảo "Vietnam and Africa: Sharing Agriculture and Development Experiences" do VASS, IAMES va Quy Brenthurst, Nam Phi tổ chức 2009.

5. Hoàng Xuân Phương. Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp nông thôn. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số tháng 9/2011.

6. Hoàng xuân Phương, Nguyễn thị Hải Châu. Nghiên cứu cơ sở khoa học của chính sách sản xuất lúa gạo đảm bảo an ninh lương thực quốc gia ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn những năm đầu thế kỷ 21. Tập III. Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2013.

7. Hoàng Xuân Phương, Hồ thị Lam Trà. Nghiên cứu đề xuất các chính sách, giải pháp đối với việc nông dân góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp. Tạp chí Khoa học đất; Số 42 năm 2013.

8. Xuân thị Thu Thảo, Hoàng Xuân Phương. Thực trạng tích tụ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Tạp chí Khoa học đất.

9. Xuân thị Thu Thảo, Hoàng Xuân Phương. Hiệu quả sử dụng đất của nông hộ sau tích tụ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Nguyễn Xuân Thanh, Đỗ Nguyên Hải, Hoàng Xuân Phương. Đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp trong xu hướng công nghiệp hóa và đô thị hóa tại tỉnh Bắc Giang. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Số 23 năm 2019.

11. Hoang Xuan Phuong et al. Solutions for agricultural development with high-tech applications in quang tri province  to 2030. Forestry science and technology, 8/2019.

7.2. SÁCH 

 • Sách chuyên khảo/sách tham khảo

1. Hoàng xuân Phương, Hồ thị Lam Trà. Giải pháp đối với việc nông dân góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp. Nhà xuất bán Nông nghiệp, Năm 2013.

2. Hồ thị Lam Trà, Hoàng Xuân Phương. Nghiên cứu phải pháp tích tụ tập trung đất đai trong nông nghiệp. Nhà xuất bán Nông nghiệp, Năm 2015.


Chia sẻ