THS. VŨ THỊ QUỲNH NGA

21 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:Vũ Thị Quỳnh Nga       Giới tính: Nữ

Năm sinh:21/06/1984

Ngạch giảng viên:Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Chức vụ:

Học vị: Thạc sỹ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Trình độ C

Đơn vị công tác:Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ, Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Số điện thoại:0972991666   

Email:ngavtq@vnuf.edu.vn, quyngnga.vfu@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2006, Kỹ sư, Quản lý đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2009, Thạc sỹ, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2008 - 10/2016: KSHDTH, Trung tâm thực hành, Khoa KT&QTKD,Trường Đại học Lâm nghiệp
 • Từ 10/2016 đến nay: KSHDTH, Viện QLDD &PTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai, Hệ thống thông tin địa lý

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Nghiên cứu công nghệ tạo bùn hạt yếm khí của hệ thống UASB, Đề tài cấp Quốc gia, 2005-2008.
 • Cấp Bộ

1. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nattokinase làm nguyên liệu cho sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2006 - 2008.

 • Cấp Cơ sở

         1. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác thực hành thực tập cho sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp; Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Quỳnh Nga; 01/2014-12/2014.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Nghiên cứu đặc tính của tập hợp vi khuẩn phân hủy cao su thiên nhiên, Đề tài Quỹ Nafosted, Bộ Khoa học và Công nghệ,  2012-2013

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 1. Nguyễn Thị Hải, Phạm Văn Vân, Vũ Thị Quỳnh Nga, . Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Khoa học Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp, Số 42795, Trang: 121-130, năm 2017.

Chia sẻ