Các hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp cận với lĩnh vực chuyên môn mà còn cho chúng ta các tác phong làm việc khoa học, nâng cao kỹ năng phân tích, kỹ năng làm việc nhóm, rèn luyện phương pháp tư duy, giải quyết vấn đề, phương pháp thuyết trình từ đó tạo sự hứng thú say mê, sáng tạo hơn trong học tập.

Ngày 10/5/2023 tại giảng đường G2 Viện Quản lý đất đai và PTNT đã tổ chức nghiệm thu 22 chuyên đề nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023. Bằng sự cố gắng đã có 21 chuyên đề của các nhóm hoàn thành theo như kế hoạch (19 chuyên đề đạt loại giỏi và 2 chuyên đề đạt loại khá)

Tham gia tuần lễ NCKH sinh viên là cơ hội để các bạn tiếp cận, học hỏi và hiểu rõ hơn về nghiên cứu khoa học áp dụng trong học tập và thực tiễn. Trường Đại học Lâm nghiệp đã xác định nghiên cứu khoa học sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đào tạo và phát triển của Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Một số hình ảnh hoạt động NCKH sinh viên

Có thể là hình ảnh về ‎6 người và ‎văn bản cho biết '‎TRƯƠNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆN QUAN LY ĐẤT ĐẠI A PHÁT TRIỂN NԔNG THÔN NGHIÊM THU CHUVÊN ĐÈ NGHIÊN CƯU KHOA HOC SINH ۔ VIÊN HỌC 2022-2023 FLaRD ngày năm2023‎'‎‎Có thể là hình ảnh về 16 người và văn bản

 


Chia sẻ:
   306

Chia sẻ