Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

25. Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình_ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/%C4%90%C3%81NH%20GI%C3%81%20TH%E1%BB%B0C%20TR%E1%BA%A0NG%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20D%E1%BB%92N%20%C4%90I%E1%BB%80N%20%C4%90%E1%BB%94I%20TH%E1%BB%ACA%20HUY%E1%BB%86N%20TH%C3%81I%20TH%E1%BB%A4Y%2C%20T%E1%BB%88NH%20TH%C3%81I%20B%C3%8CNH.pdfChia sẻ