Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

3. Giải pháp giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi để phát triển công nghiệp tại cụm công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây_Nguyễn Bá Long

13 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/Bai%20bao%20giai%20quyet%20viec%20lam.pdfChia sẻ