Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

7. Ước tính khả năng hấp thụ CO2 của thảm rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình_Trần Bình Đà

13 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/Agr.%20Magazine%20-%20Carbon%20stock%20Rung%20sau%20nuong%20ray.pdfChia sẻ